Vi skaber markedsfokus, dynamik og vækst for koncernens selskaber.

Strategi

Gennem analyse og vidensdeling søger vi at styrke handlekraften hos de enkelte selskaber, så de hurtigt og dynamisk kan tilpasse sig optimale vækstmuligheder.

Administration

Med fælles IT, Økonomi- og HR-funktioner ønsker vi at sikre effektivisering, kvalitets- og kompetenceudvikling, samt fleksibilitet og driftssikkerhed i opgaveløsningerne.

Kommunikation

Ved at være drivkraft og tovholder for koncernens kommunikation søger vi at styrke de enkelte selskabers strategiske målsætninger og brands.

koncern direktør Claus A. Christensen

Koncernens væksthus

AC Group har til huse i Viborg og har det formål at understøtte de overordnede retningslinjer for strategi, kommunikation, økonomi og IT for koncernens selskaber.

Vi er med til at skabe og understøtte en stærk kultur, der udvikler og styrker fællesskabet på tværs af selskaberne i AC Group.

I erkendelse af, at omverdenen udvikler sig i et fortsat hastigere tempo, søger AC Group at have øje for de eksterne markedsvilkår og -tendenser, der kan give vores selskaber en konkurrencemæssig fordel.

AC Group ønsker kort sagt at være koncernens væksthus og strategiske knudepunkt med fokus på innovation, dynamik og udvikling.

Claus Anker Christensen
Koncerndirektør, AC Group A/S