COVID-19

Hos AC Groups selskaber opretholdes produktionen og leveringssikkerheden som vanligt.

Vi følger myndighedernes anbefalinger og indskærper løbende vores tiltag, der skal minimere smitterisiko for COVID-19, samtidig med at vi bevarer leveringssikkerheden af vores produkter. Vi har således igangsat en række initiativer, der løbende tilpasses den aktuelle situation.

  • Reglerne om personlig hygiejne såsom håndvask, brug af håndsprit, host i ærmet er indskærpet overfor alle medarbejdere, ligesom der er opsat håndsprit op mange steder i virksomhederne. Desuden er intensiteten af rengøring og desinfektion med sprit forøget væsentligt.
  • Alle udefrakommende besøg aflyses, og møder afholdes fremover via elektroniske medier.
  • Der er etableret holdopdeling i kantinen, ligesom der er begrænset servering.
  • Antal medarbejdere på arbejdspladsen minimeres, og så mange som muligt arbejder hjemmefra.

I tilfælde af manglende leveringssikkerhed kontakter vi vores kunder og samarbejdspartnere så hurtigt som muligt.